پشتیبانی و مدیریت سایت | آیوا وب

پشتیبانی اقتصادی

250,000 تومان ماهانه
 • رفع 15 مشکل
 • آپدیت 15 مورد
 • بارگذاری 15 تصویر
 • انتشار 15 مطلب
سفارش آنلاین

پشتیبانی استاندارد

400,000 تومان ماهانه
 • رفع 30 مشکل
 • آپدیت 30 مورد
 • بارگذاری 30 تصویر
 • انتشار 30 مطلب
سفارش آنلاین

پشتیبانی ویژه

650,000 تومان ماهانه
 • رفع 60 مشکل
 • آپدیت 60 مورد
 • بارگذاری 60 تصویر
 • انتشار 60 مطلب
سفارش آنلاین