ثبت دامنه ، تمدید دامنه ، انتقال دامنه

ثبت دامنه ،انتقال دامنه ، تمدید دامنه با بیش از 400 پسوند در آیوا وب

ردیف پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
1 ir. 6,000 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
2 com. 128,000 تومان 128,000 تومان 128,000 تومان
3 net. 155,000 تومان 155,000 تومان 155,000 تومان
4 org. 160,000 تومان 160,000 تومان 160,000 تومان
5 info. 215,000 تومان 215,000 تومان 215,000 تومان
6 co. 388,000 تومان 388,000 تومان 388,000 تومان