جدیدترین موارد

رهن و اجاره

ملک

ملک تجاری ویژه

ملک تجاری

قیمت کل 970000000

 120 متر  3 خواب  8 سال عمر

فروش

ملک

ملک اداری ویژه

ملک مسکونی

قیمت کل 6800000000

 250 متر  3 خواب  11 سال عمر

رهن و اجاره

عنوان

عنوان آگهی جدید

ملک تجاری

قیمت کل 120000000

 190 متر  4 خواب  3 سال عمر
موارد بیشتر

جستجو بر اساس نوع

ملک موردنظر خود را بر اساس نوع جستجو کنید