تولید محتوا اختصاصی | آیوا وب

تولید محتوا پکیج اقتصادی

400,000 تومان ماهانه
 • تولید و انتشار 10 مقاله
 • هر مقاله شامل 400 کلمه
 • طراحی تصویر اختصاصی برای هر مقاله
سفارش آنلاین

تولید محتوا پکیج استاندارد

700,000 تومان ماهانه
 • تولید و انتشار 20 مقاله
 • هر مقاله شامل 500 کلمه
 • طراحی تصویر اختصاصی برای هر مقاله
سفارش آنلاین

تولید محتوا پکیج ویژه

1,000,000 تومان ماهانه
 • تولید و انتشار 30 مقاله
 • هر مقاله شامل 600 کلمه
 • طراحی تصویر اختصاصی برای هر مقاله
سفارش آنلاین

تولید محتوا پکیج حرفه ای

1,300,000 تومان ماهانه
 • تولید و انتشار 40 مقاله
 • هر مقاله شامل 700 کلمه
 • طراحی تصویر اختصاصی برای هر مقاله
سفارش آنلاین


کلیه حقوق این سایت برای آیوا وب محفوظ میباشد